TViS Smertenettverk

Vi er en tverrprofesjonell gruppe som ønsker å spre kunnskap og kompetanse rundt smerte og smertebehandling til klinikere, studenter og lærere.


Besøk vår Facebook side.

TViS smertenettverksgruppe

Vi er en tverrprofesjonell gruppe bestående av fysioterapeuter, sykepleiere, akupunktør, kiropraktor og lege som er spesielt interessert i smerte og smertebehandling. Vi har alle til felles at vi er enten tidligere studenter eller lærere ved Tverrprofesjonell Videreutdanning i Smerte (TViS), og vi er brennende engasjert i å bringe kunnskap om smerte videre.

Gruppen møtes 4-6 ganger i året. Vi drifter nettverkets Facebookside og holder nå på å lage en egen hjemmeside. Vi arrangerer også et årlig smertenettverksmøte med faglig påfyll og diskusjoner rundt aktuelle problemstillinger. Vår visjon er å spre kunnskap om- og kompetanse innen smerte og smertebehandling gjennom å holde møter, og formidle fagstoff og digitale ressurser som er nyttige og relevante for helsearbeideres kliniske hverdag.

TViS smertenettverksgruppe er et samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for Smertebehandling OUS og Fakultet for Helsevitenskap HSN. Prosjektet støttes med representanter fra Sunnaas Sykehus, Kongsberg sykehus VVHF, Vestby Fysikalske Institutt, AltVitalt, Skien Helsehus (Skien kommune), Synergi Helse, Follo Lokalmedisinske Senter (avdeling KAD), Ringsaker kommune, Nordlandssykehuset HF.

TViS smertenettverk hjemmeside

På vår hjemmeside skal vi publisere fagstoff og verktøy som er nyttig og relevant for klinikere, studenter og lærere som er interessert i smerte og smertebehandling:

  • Artikler, retningslinjer og prosedyrer på aktuelle tema, behandlinger og tilnærminger innen smerte og smertebehandling.
  • Digitale ressurser og verktøy for smertekartlegging og behandling.
  • Kasuistikk galleriet som inneholder pasienthistorier med problemstillinger rundt smerte og smertebehandling, samt diskusjoner og råd for å løse problemstillingene.
  • «Spør oss om smerte» som er et forum for alle som har spørsmål om smerte og smertebehandling. Erfarne klinikere og lærere i TViS smertenettverk gir råd og tips.

Lenke til denne hjemmesiden kommer.

TViS smertenettverk møte

Hvert år holder vi et TViS smertenettverk møte ved HSN campus i Drammen. Her treffes tidligere studenter og lærere for å få faglig påfyll og diskutere aktuelle problemstillinger rundt forskjellige typer smerte hos ulike pasientgrupper både i primær- og spesialisthelsetjenesten og privat sektor.

Den faglige delen av møtet er også åpent for andre interesserte som ønsker faglig påfyll om smerte og smertebehandling.