Næringsutvikling, entreprenørskap og teknologi ved Vitensenteret

Vi knytter kunnskap fra forskning, praksis og næringsliv sammen, og inngår partnerskap om brukerdrevet utvikling, testing og implementering.


Samskaping om nærings- og teknologiutvikling

Vitensenteret og partnere vektlegger tillit, brukerdeltagelse og tett samarbeid. Vår egen forskning viser at næringsliv og helse- og omsorgssektoren i utgangspunktet har begrenset forståelse for hverandres «logikker» og fagspråk. Derfor arbeider vi målrettet med samskapende prosesser og medvirkningsmetodikk, som foresight, tjenestedesign, kompetansemegling og Lean innovasjon.

Entreprenørskap

Innovasjon og sosial entreprenørskap handler om prosesser for å møte sosiale utfordringer på gode måter, som å starte en bedrift eller organisasjon som kan gjøre situasjonene bedre for ulike grupper. En sosial entreprenør er en person som tar tak i et bestemt samfunnsproblem og etablerer en ny løsning Vitensenteret samarbeider blant annet med Ungt Entreprenørskap (UE) om samskaping mellom utdanning og arbeids- og næringsliv.

  • Innovasjonscamp (med Ungt Entreprenørskap)

Kontakt

Har du noe du vil utvikle eller viser frem?