Om Vitensenteret helse og teknologi

Vitensenteret Helse og Teknologi har som formål å bidra til utvikling av fremtidens løsninger for helse- og omsorgssektoren.


Vitensenterets fasiliteter

Vitensenteret har unike lokaler for utvikling og fremvisning av ny teknologi og for robot-basert simuleringstrening og -forskning med studenter og praktikere.

Senteret åpnet høsten 2012, og er utformet og utstyrt for ferdighetsopplæring og simuleringer for bachelorutdanningene i sykepleie og radiografi, samt en rekke tverrfaglige masteremner og etter/videreutdanninger. Videre brukes senteret til forskning og innovasjonsaktiviteter, workshops, konferanser og en stor formidlingsaktivitet. Vi vektlegger fleksibilitet i bruk av både lokaler og utstyr.

Senterets 1300 mfordeles på:

  1. Fem-roms sengepost med 20 senger, egne seksjoner for gruppeundervisning og tilhørende vaktrom, skyllerom, rekvisitarom, kjøkken og lager.
  2. Røntgen lab med digitalt røntgenapparat (Philips Diagnost VM) og 3 arbeidsplasser for bildebehandling.
  3. Simuleringslab med sengerom og observasjonsrom med 2-veis speilvegg, videokonferanseutstyr og internt videosystem.
  4. Innovasjonsleilighet med åpen stue/kjøkkenløsning, bad og soverom. Integrert smarthus-/sensor- og velferdsteknologi og internt videosystem i alle rom.
  5. Kommunikasjon- og samtaleterapi lab med behandlingsrom og observasjonsrom med 2-veis speilvegg og AV utstyr.
  6. Auditorium med sitteplass til 80, videokonferanseutstyr, samt internt videosystem og AV system.
  7. Resepsjonsområde med skranke, småbord med 20 sitteplasser og en bardiskløsning med 10 studieplasser, informasjonsskjermer og printer.
  8. Kontorer for medarbeidere i radiografi og stråleterapi.
  9. Teknisk rom og hovedlager.
  10. Garderobeanlegg.

Senteret har utstyr som er relevant for utdanningene (simulatordukker, anatomiske modeller, nytt HLR simuleringsutstyr, spesialutstyr for sårutdanningen, slagutdanningen, avansert sykepleie mv)  tilpasset studentvolum.

Vårt fokus på e-helse, digitalisering og velferdsteknologi som utvikles i vitensenteret synliggjøres i utstyr fra samarbeidende bedrifter og leverandører (eks: trådløst alarmsystem, digitalt medisinkabinett, sensorteknologi og en rekke velferdsteknologiske løsninger). Fokuset på hjelpemidler og teknologi forsterkes av avtalen med NAV hjelpemiddelsentralen i Buskerud om utlån av en rekke hjelpemidler som er montert og brukes i hele senteret. 

Introduksjonsvideo om Vitensenteret

Vitensenteret: Velferdsteknologi for eldre

Om oss

Resepsjon

Senterleder

Forskningsleder

Vitensenterets forskergruppe

Leder:

Deltagere: