Kontakt Vitensenteret

Ønsker du å komme i direkte kontakt med noen av våre medarbeidere?

Telefon

E-post

Henvendelser om besøk og generelle spørsmål sendes til:

Besøksadresse

Papirbredden - Drammen kunnskapspark
Grønland 51
3045 Drammen

Vitensenteret helse og teknologi holder til på universitetets campus i Drammen, Papirbredden. Senteret ligger i 3. etg i bygget Papirbredden 2, vis á vis hovedbygningen på campus.

Kart

Parkering

Det er mulig å parkere i gaten utenfor campus (gaten heter Grønland). Vi anbefaler at man er påpasselig med parkeringstiden for å unngå bot.

Alternativt kan man parkere i p-kjeller tilhørende Menybutikken og betale ved avreise (Fra Kreftingsgate: Følg Bjerchs gate fra lyskrysset, sving til høyre inn på Grønland, kjør forbi Meny og videre bortover gaten. Nedkjøring til p-kjeller på høyre side, ved Grønland 39).

Tog/flytog: det tar om lag 15 min å gå fra jernbanen til våre lokaler. Fra hovedinngangen til NSB krysses gaten omtrent ved enden av brua. Følg Jernbanegaten og sving til høyre ved bussholdeplassen. Følg gangveien under jernbanelinja og følg deretter gaten som heter Grønland et stykke forbi fylkeshuset og politihuset. Vi holder til på venstre side av gaten, etter Meny-bygget, vis á vis hovedbygget på høyskolens campus, Papirbredden.

Postadresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Fakturaadresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Fakturamottak
Postboks 365 Alnabru
0614 Oslo

E-faktura: 9908:911770709
Organisasjonsnummer: 911 770 709

NB! Alle fakturaer må merkes med bestillerkode/deres referanse.