Videokonsultasjon for fastleger

I dette webinaret diskuterer vi utfordringer innen videokonsultasjon i allmennpraksis og hvordan man praktisk kan tilrettelegge for god videokonsultasjon i en oppstartsfase. Webinaret byr på erfaringsdeling fra fastleger med fartstid innen digitale konsultasjoner, veiledning fra leverandør og gjeldende retningslinjer fra Direktoratet for e-helse.


Se webinaret

Webinar om videokonsultasjon for fastlegerSe webinaret om videokonsultasjon for fastleger fra 23. mars 2020

Program

Nyttige lenker