Videokonsultasjoner for helsesykepleiere

Dette webinaret byr på presentasjoner fra Direktoratet for e-helse og fagfolk med erfaring fra feltet. Vi tar opp problemstillinger rundt taushetsplikt, personvern, informasjonssikkerhet, samt praktisk tilrettelegging, planlegging, gjennomføring og oppfølging etter videokonsultasjon mellom helsesykepleiere og barn/ungdom og/eller foreldre/foresatte, og videokonsultasjoner med mange deltakere, som ansvarsgrupper.


Se webinaret

Webinar om videokonsultasjon for helsesykepleiereSe webinaret om videokonsultasjon for helsesykepleiere fra 5. mai 2020.

Program

Nyttige lenker

Spesiell vurdering av Skype for business/Teams

Under koronapandemien kan helsepersonell som allerede har Office 365 komme i gang med videokonsultasjon ved å benytte Skype for business/Teams. Denne generelle videoløsningen kan benyttes til videokonsultasjon, men den er ikke spesielt tilrettelagt for bruk i helsetjenesten. Direktoratet for e-helse anbefaler at innstillingene i veiledningen for helsepersonell settes opp før løsningen benyttes til videokonsultasjon med pasienter. Ønsker du å komme i gang med Skype for business/Teams, så kontakt IT-avdelingen.