Forskergruppe jus

Forskergruppen jus forsker på alle fagområder innenfor de juridiske fag. Fra offentligrettslige så vel som privatrettslige og fra nasjonal rett til internasjonal rett og EU/EØS-rett.


Pågående forskningsprosjekter

  • Antologi, Fagbokforlaget

  • Rettspragmatisme i Danmark og Norge

Samarbeidspartnere