Krafttak for kvinnelige forskere

Alle fire campuser og fakulteter var representert da kvinnelige forskere og deres ledere møttes til samling i Drammen.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg

 Opprykksprosjektet for kvinnelige forskere skal sette spor, både for den enkelte og for høyskolen som institusjon, sa prorektor for FoUI Jorun Ulvestad før samlingen. 

Torsdag 24. april 2014 møttes 38 kvinnelige forskere og deres nærmeste ledere til oppstartsseminar i Drammen.

Alle deltakerne presenterte seg og fortalte kort om planene for et karriereløp mot professor- eller dosentnivå.  

Stor interesse

Jorun Ulvestad forteller om stor interesse for opprykksprosjektet, etter at det ble kjent. 

- Vi får mange innspill om dagen, og det er tydelig at også miljøer utenfor høyskolen er oppmerksomme på det vi har startet opp.

Fornøyde deltakere

- Dette gav meg tanker og ideer om den videre karrieren min ved HSN (tidligere HBV), sier førsteamanuensis Linda N. Bakken fra Fakultet for helsevitenskap.  

- Prosjektet gir meg mulighet til å treffe andre i samme eller liknende karriereløp, og jeg blir inspirert til å tenke på mulighetene og på den strategiske planleggingen av mitt eget professorløp.  Kanskje dette kan bli et forum for forskningssamarbeid på tvers av institutter og fakulteter, sier Bakken. 

Førstelektor Turid-Irén Jacobsen fra samme fakultet, synes også samlingen i Drammen var bra. 

- Ja jeg synes oppryksprosjektet er spennende og inspirerende.  Nå ser jeg frem til videre samarbeid med gode kollegaer, noe jeg tror vil virke motiverende. 

 

Vil løfte kvinnelige forskere

Opprykksprosjektet kom i gang allerede i 2013 ved Høgskolen i Vestfold (HSN fom 1.januar 2016).  20 kandidater har deltatt på samlinger der. Nå utvides prosjektet til å gjelde hele den fusjonerte høyskolen.

- En rekke kvinnelige forskere ved høyskolen har startet et karriereløp mot professor- og dosentnivå. Noen har nylig tatt denne beslutningen, andre har kommet et godt stykke på vei.  Alle vil kunne profittere på støtte, nettverk, mer kunnskap om den prosessen de skal igjennom og dessuten noen ekstra ressurser, sier prorektor Jorun Ulvestad.

- Vi vil stimulere og støtte kvinnelige forskere i arbeidet med å heve den formelle faglige kompetansen sin til professor- og dosentnivå.  For å få til dette, trengs konkrete tiltak, sier Ulvestad. 

- Hvilke tiltak vi etter hvert kan sette inn, avhenger selvfølgelig av hvilke ressurser vi disponerer. I løpet av høsten vil vi søke midler i BALANSE, et program i Norges forskningsråd.

En innovasjonsprosess

Ulvestad understreker at deltakerne også forplikter seg til å bidra. 

- Dette er ikke utelukkende et prosjekt som skal bidra til kvinners karriereutvikling,  det er også et kulturelt og strukturelt innovasjonsprosjekt. Alle som deltar vil bidra med innspill, vurderinger, refleksjoner osv.slik at vi kan forstå mer av kvinners karrieremuligheter og begrensninger innenfor akademia generelt – og HBV/HSN spesielt. Denne innsikten skal vi bruke til å gjennomføre endringer underveis i prosjektet, og vi ser dessuten for oss at det vi lærer kan publiseres – både gjennom vitenskapelige artikler og muligens en antologi. Det siste kan vi eventuelt gjøre i samarbeid med kollegaer ved andre institusjoner i høgskole- og universitetssektoren som arbeider med de samme utfordringene som vi gjør, sier Ulvestad..

Møtes igjen snart

- Avklaringer vedrørende roller, ansvar og forpliktelser for alle deltakerne og deres ledere er vesentlig for å få god fremdrift i prosjektet, sier Jorun Ulvestad.  I tillegg er det nødvendig å spille både på interne og eksterne ressurspersoner. Det blir et nytt møte for sommeren, denne gangen i Vestfold, og da håper hun at så mange som mulig av de hittil 47 påmeldte kvinnene vil kunne delta.  

Publisert: 14.05.2014

klok