Læremiddelforsking – publikasjonar

Her er starten på eit utval publikasjonar frå medlemmene i forskingsgruppa for læremiddelforsking


  • Claudi, Mads B. (2019). «I blindsonen? Om litteraturhistoriens hva, hvordan og hvorfor (ikke)». I Norsklæraren nr. 2/2019. [PDF]
  • Rustand, Kari Anne (2014): En profilert lærerutdanner fra Høgskolen i Buskerud og Vestfolds lærerutdanning, Dagrun Skjelbred. I Anna Lena Østern og Monika S. Nyhagen (red.): Profilerte lærerutdannere i Norge. Kulturelle portretter skrevet i anledning NAFOL-seminar i Tromsø 2014. 2. utg. Trondheim: NTNU-trykk.
  • Rustand, Kari Anne (2014): Digital kompetanse og demokrati i norskfaget. I Madsen, Janne og Biseth, Heidi (red): Må vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen (s. 135-150). Oslo: Universitetsforlaget.
  • Svensson, A., Sofkova Hashemi, S., Steffensen, T., & Rustand, K. A. (2013). Students’ Use of Semiotic Structures in Synchronous Computer-Mediated Communication: An Inter-Scandinavian Study. In The European Conference on Technology in the Classroom 2013, ECTC 2013 (pp. 150-163). The International Academic Forum (IAFOR). [PDF]