Informasjon til skolesektoren om menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold

Dette har vi kunnskap om

  • Ulike yrkesgruppers roller i møte med mennesker hvor etiske problemstillinger rundt menneskerettigheter er viktig
  • Hvordan få FNs Barnekonvensjon og andre konvensjoner i skole og andre etater i offentlig sektor til å bety noe
  • Hva mangfold og menneskerettigheter betyr for å verne om demokratiet
  • Undervisning om menneskerettigheter
  • Filosofiske og etiske perspektiver rundt menneskerettigheter
  • Forskningsfeltet

Dette tilbyr vi

  • Vi kan bistå som prosessveiledere ved kompetansehevingsprosjekter innen menneskerettigheter, medborgerskap, mangfold, flerkultur og flerspråklighet
  • Være en samtalepartner ved implementering av menneskerettigheter
  • Etter- og videreutdanning som gir formell kompetanse innen menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold
  • Forelesninger/seminar om menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold