Tekstforskning og diskursanalyse

Forskergruppen møtes til diskusjonsmøter og dessuten skrivegrupper i forbindelse med et pågående antologi-prosjekt.


Forskergruppen ble etablert i 2013 av professorene Norunn Askeland og Bente Aamotsbakken og er rettet mot det språk-og tekstvitenskaplige feltet.

Delta i diskusjonene

Gruppen er åpen for nye medlemmer som arbeider med tekstforskning og diskursanalyse.

Gruppen har møttes flere ganger for å diskutere framstillingen av «de andre» i læremidler og pedagogiske ressurser.

Gruppen har også diskutert egne forskningsbidrag til en planlagt antologi.

Antologi-prosjekt

Det foreligger forlagsavtale med Portal Akademisk Forlag.  Temaet for antologien er omtale av urfolk og minoriteter i læremidler og medietekster.

Gruppen vil fungere som skrivegruppe fram mot planlagt utgivelse våren 2016.

Etter utgivelse av antologi vil gruppen fortsette med kritisk og positiv diskursanalytisk forskning på samme feltet, men mer rettet mot andre grupper minoriteter.

 

Leder

Norunn Askeland

Professor
norunn.askeland@hbv.no
+47 31 00 91 96 / +47 971 98 351

 

Leder

Bente Aamotsbakken

Professor
bente.aamotsbakken@hbv.no
+47 31 00 94 19 / + 47 971 43 642

Andre medlemmer i forskergruppen: