Hva forsker vi på?

Forskning fra mikro og nano lab. Bilde.

USN har sin særlige styrke i regional tilknytning og anvendt forskning. Derfor bygger vi forskningskompetanse på noen av de mest sentrale områdene der vi finner uløste samfunnsutfordringer – som helse, utdanning, teknologi og samfunnsforskning.