Vis studievalg

Bærekraftig reiseliv

Norsk natur med ei brygge og innsjøen liggende bak.

Forskningsgruppen vil samarbeide og fokusere på fellesnevneren bærekraftig reiselivs- og stedsutvikling.


I henhold til ‘triple bottom line’ består bærekraft av tre hovedkomponenter, økonomisk, miljømessig og sosiokulturell bærekraftighet. I all forskning på bærekraft fremheves balansen mellom de tre komponentene som essensielt. Ved HiT i kombinasjon med Telemarksforskning, har vi et unikt tverrfaglig forskningsmiljø som kan bidra til innovative løsninger på en rekke av dagens utfordringer innenfor området. Vi har erfaring og kompetanse fra så vel nasjonale som internasjonale problemstillinger og prosjekter på forskningsområdet.

Forskningsgruppen vil samarbeide innenfor noen eller flere av de felles kompetanseområdene:

 1. Bærekraftig turisme (miljømessig, økonomisk, sosial og kulturell bærekraftighet)
 2. Turistopplevelser og kulturell verdiskaping
 3. Kulturarvsturisme
 4. Stedsutvikling (innovasjon og entreprenørskap)

Forskningsdisipliner

Bærekraftig reiseliv er et fagområde som beveger seg innenfor disiplinene økonomi (bedriftsøkonomi, markedsføring og serviceledelse), natur & miljøfag, samfunnsvitenskap og kulturstudier. Forskningsgruppens medlemmer har diverse bakgrunn fra ulike disiplin, som styrker gruppens potentsjal til problemstillinger der erkjenner bærekraftighetens mangfoldighet.

 

Samarbeidspartnere og nettverk

 • Aalborg universitet, Danmark
 • Agderforskning, Norge
 • Bishkek Academy of Finance and Economics, Kirgisistan
 • Catie, Costa Rica/Guatemala
 • Handelshøyskolen BI, Norge
 • Hólar University, Island
 • ISM Business School, Lithauen
 • Issyk Kul State University, Kirgisistan
 • Kyrgyz Economical University, Kirgisistan
 • Mälardalens högskola, Sverige
 • Norges Arktiske Universitet – UiT, Norge
 • Reykjarvik University, Iceland
 • Russian State University of Tourism and Service (RSUTS), Russland
 • Telemarksforskning
 • Türkish-Kyrgyz University, Kirgisistan
 • Universidad de Valle, Guatemala
 • Universidad Juan Carlos i Madrid, Spania
 • Universitetet i Agder, Norge
 • Universitetet i Tiblisi og Batumi, Georgia
 • Uppsala universitet, Sverige
 • Wuhan University, Kina

Pågående forskningsprosjekter

Da forskningsgruppen nylig er etablert pågår det for tiden ingen konkrete forskningsprosjekt for gruppen men vi planlegger å søke NFR og/eller Oslo-fjordfondene i løpet av 2014-2015. Gruppens medlemmer har noen pågående forskningsprosjekt som kommer at danne grunnlag til et felles prosjekt. Resultat av søknader til forskningsfonder i løpet av 2014-15 utgjør forutsetningene for prosjektets omfang. I tillegg har reiselivsgruppen tatt initiativ til å lage en faggruppe som møtes en gang i måneden for faglige diskusjoner av gruppens egne tekster.

Leder av forskningsgruppen:

Medlemmer