Digitaliseringsskolen for varehandel

Digitaliseringsskolen er et videreutdanningstilbud på deltid til deg som er selvstendig næringsdrivende, leder eller ansatt i varehandelen. Vil du lære mer om digitaliseringens effekt på varehandel og hvordan du kan innovere i egen virksomhet, utvikle din egen digitale forretningsmodell og bidra til fremtidens digitale varehandel er dette studiet for deg.


Digitaliseringsskole for varehandelVarehandelen er inne i en krevende omstillingstid. Netthandel og grensehandel utfordrer både lokale nisjebedrifter og store kjedeaktører. Som om ikke dette er nok er samfunnet, og også varehandelen, sterkt rammet av Korona-viruset. Ved endret brukeratferd er det kritisk å forstå hvordan man legger om egen virksomhet til å bli mer digital.  Dette kan faktisk være nøkkelen til overlevelse og vekst.  

Det vil være behov for å kombinere tradisjonelle salgs, service- og markedsføringsmetoder med bruk av  digitale metoder, verktøy og plattformer.

Dette er digitaliseringsskolen

Digitaliseringsskolen er et utdanningstilbud på deltid fra USN Handelshøyskolen. Studiet er på tilsammen 30 studiepoeng, bestående av to emner. Første emnet gjennomføres høsten 2020 og siste emnet våren 2021. Ved opptak til studiet vil man automatisk komme inn på begge emnene.

Studiet utvikles og evalueres i tett  samarbeid med partnere fra varehandelen, og vil det første året sees på som et pilotprosjekt, med mulig videreføring. 

Studiet gir innsikt i
hvordan digitale teknologier og applikasjoner kan utnyttes i varehandelen, hvordan digital brukeratferd har konsekvenser for norske forbrukere, hvordan digitalisering påvirker arbeidslivet,  hvordan digitale forretningsmodeller endrer hva det vil si å drive butikk - fysisk eller på nett, og hvordan digital markedsføring kan gjøres mer effektivt. 

Studiet består av

 • 2 obligatoriske undervisningsdager hvert semester. Undervisning fra kl 9.00-15.30 ved USN, campus Vestfold 
 • Mellom samlingene er det digital, modulbasert undervisning på nett. Undervisningsmodulene kan du ta fram når det passer deg, innenfor den progresjonen som kreves i studiet.
 • Gruppebasert og individuell digital veiledning avtales med faglærere. 
 • Obligatoriske oppgaver leveres digitalt til oppsatte frister. Oppgavene må være godkjent av faglærere for at du skal få levert og vurdert eksamen
 • Eksamen består av en semesteroppgave i form av en rapport på ca. 6000 ord.
 • Anslått tidsburk på 15 studiepoeng er ca 400 timer totalt.

Hvem kan søke?

Digitaliseringsskolen er et studietilbud spesielt tilpasset deg som er leder eller ansatt i varehandelen, og som jobber med netthandel eller i fysisk butikk. Det skal være mulig å kombinere studier med arbeid i butikk, særlig fordi det meste av undervisningen foregår digitalt. 

Grunnlaget for å søke er at du har oppnådd generell studiekompetanse og minimum to års erfaring fra varehandel. Ved manglende studiekompentanse kan realkompetanse vurderes (se egen boks med informasjon om å legge inn søknad)

Læringsutbytte

Emnet DIG101 - Digitalisering - teknologier, modeller og metoder, med 15 studiepoeng, tilbys høsten 2020 og emnet DIG102 - Digital transformasjon og fremtidens varehandel, med 15 studiepoeng, tilbys våren 2021. Det forutsettes at eksamen er bestått i høstsemesteret for å kunne delta i våresemesteret.

Etter endt studium vil du blant annet:

 • Oppnå bred kunnskap om teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder for digitalisering og digital transformasjon med særlig relevans for varehandel
 • Kunne anvende faglig kunnskap på praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg med relevans for digital transformasjon i varehandel og for egen virksomhet
 • Kunne bidra inn i utviklingsprosjekter omkring digital transformasjon, selvstendig og som deltaker i en gruppe, tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Kunne bidra til organisasjonsutvikling ved bruk av kunnskaper og ferdigheter om digital brukeratferd, digital markedsføring, virksomhetens digitale forretningsmodell, synlighet og markedsposisjon

Viktige datoer

Obligatoriske samlinger ved USN, campus Vestfold

 • 1. september 2020 (innledende, obligatorisk heldagssamling).
 • 15 desember 2020 (avsluttende obligatorisk heldagssamling) 
 • samlinger våren 2021 er ikke fastsatt ennå.

Søknad

Virker dette deltidsstudiet interessant og nyttig for deg? Studitilbudet har løpende opptak frem til 9. juni 2020.

Legg inn søknad her:  søknadsweb

I søknaden må du dokumentere

 • Generell studiekompentanse
 • Erfaring fra varehandel (arbeidsattest som viser minimum 2 års erfaring)
 • Hvis du er medlem av Handel og Kontor eller virke, last opp bekreftelse på medlemskap der du laster opp arbeidserfaring.

Har du ikke generell studiekompetanse? vi kan vurdere realkompetanse. Last opp:

 • Karakter i norsk og engelsk på nivå med videregående skole
 • Arbeidsattester som bekrefter til sammen minimum 5 års arbeidserfaring fra varehandel eller annen relevant erfaring (deltidsjobber omregnes til fulltid. Eksempel: 50% jobb i 1 år tilsvarer et halvt år fulltidsjobb)
 • Hvis du er medlem av Handel og Kontor eller virke, last opp bekreftelse på medlemskap der du laster opp arbeidserfaring.

Kostnader:

 • Semesteravgift betales både høst og vår (kr 929,- med forbehold om endring for kommende semestre)
 • Pensumlitteratur: 2 bøker til ca kr 800,- totalt. Litteraturen brukes sammen med digital artikkelsamling gjennom begge semestrene.

Kontakt

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte administrativt ansvarlig Marianne på e-post: Marianne.Kirkhus@usn.no