Pågående forskningsprosjekter

Overordnede stikkord for våre forskningsprosjekter er digitalisering og innovasjon i form av digital transformasjon. Dette kan handle om digital brukeratferd, digitale forretningsmodeller, digitale plattformer og aktørers samhandling i nettverk eller økosystemer. Forskningen omhandler ulike sektorer, som varehandel, industri og offentlig sektor.