Våre forskningsdisipliner – Innovasjon og entreprenørskap

Våre forskere er representert ved tverrfaglighet og kommer fra ulike fagdisipliner, som økonomi, markedsføring, ledelse, sosiologi, IT og ingeniør.


En styrke ved vår forskergruppe er at vi er svært tverrfaglige og at vi kan forene vår teori- og metodekompetanse i nytenkende forskningsprosjekter. Vi ser det som innovativt å trekke på hverandres kompetanse i de ulike forskningsprosjektene vi deltar i og jobber med.