Senter for etikk og samfunn

Senteret er en tverrfakultær møteplass for lærere og forskere ved USN som arbeider med spørsmål som gjelder citizenship, etikk og samfunnsansvar.


Senteret er en høyt-under-taket-møteplass for lærere/forskere som arbeider med vitenskapsfilosofi og studieemnets tematikk, inkludert spørsmål som gjelder demokratisk medborgerskap, mangfold, menneskerettigheter og innenfor/utenforskap.

Senteret er nettverksorganisert og tilknyttet alle fakulteter. Alle medarbeidere med interesse for tematikken er hjertelig velkomne som deltagere.

Senteret har månedlige møter med tanke på faglig nytenkning og utvikling av FoUI-prosjekter. Deltagere i senterets nettverk har en rekke ulike FoUI-prosjekter knyttet til studieemnets tematikk.

Senteret er lokalisert i Drammen, hvor også de fleste møter finner sted.

Senter for etikk og samfunn har som hovedprosjekt å drive og videreutvikle det tverrfakultære studieemnet Citizenship, etikk og samfunnsansvar, med tanke på å gjøre det til et obligatorisk examen philosophicum for alle bachelorstudier.

Kontaktperson:

Tom Eide

Professor
Tom.Eide@usn.no
+47 31 00 88 71 / 900 90 655

Forskere tilknyttet sentret:

Studieemnet Citizenship, etikk og samfunnsansvar

Studiet er åpent for alle

Undervisningen gis av medarbeidere fra alle fire fakulteter

Formålet med studieemnet er:

  • stimulere til etisk refleksjon over problemstillinger knyttet til det å være borger av et moderne samfunn
  • gi grunnleggende innføring i sentrale problemstillinger innen filosofi og psykologi, kunst og litteratur, teknologi, økonomi og menneskerettigheter samt vitenskapsteori og -historie

Studiets nettside