Hva forsker vi på?

Vi tar en bred tilnærming til innovasjon og entreprenørskap, og vår forskning omhandler innovasjon i produkter, tjenester, prosesser, nettverk, plattformer og markeder.


Våre perspektiv passer for virksomheter som søker kunnskap om hvordan forretningsmodeller, organiseringsformer, prosesser, tjenester og produkttilbud skaper endringer for egen virksomhet, for nettverk, for sektorer og mest av alt for kunder eller brukere. Vi tilbyr perspektiver på innovasjon som utfordrer og kompletterer viten om produktinnovasjon og teknologisk nyskaping, gjennom å fokusere på verdi for brukersiden.

Vår forskning omfatter følgende:

  1. Innovasjonsstudier av enkeltvirksomheter, innovasjonssystemer og nettverk, gjerne i form av sektorspesifikke studier av industri, varehandel, kultur, reiseliv og idrett. Våre innovasjonsstudier innehar gjerne elementer av sosialt entreprenørskap, sosial innovasjon, bærekraft eller «grønne» verdier.
     
  2. Teknologi og innovasjonsledelse, herunder studier av industriledelse, innovasjon i leveringskjeder, markedsinnovasjon, forretningsmodell-innovasjon og tjenesteinnovasjon, gjerne støttet av bruk av tjenestedesign som innovasjonsverktøy.
     
  3. Entreprenørskap anvendt i etablerte (private og offentlige) virksomheter, der fokus handler om å drive frem nyskaping med tilgjengelige ressurser og ressursintegrering, fulgt av studier relatert til lederes og ansattes entreprenørielle orientering, -intensjon og -læring. 
     
  4. Entreprenørskap i oppstartsvirksomheter, med bruk av verktøy og metodikker, som Lean startup, nye forretningsmodeller, verdiforslag og lønnsomhetsanlyser. Forskning relaterer seg her til prosessen med å få virksomheter opp og gå, til segmentering, nettverksetablering, investorssamarbeid, anvendelse av inkubator, m.m.