Digital innovasjon i varehandelssystemet (Vivant Digital)

EKSEMPEL PÅ DIGITALISERING AV VAREHANDELEN: Hos Amazon Go i Seattle finnes det ingen kasser. Alt du tar med deg blir automatisk registrert på handlekontoen din. Foto: iStock
EKSEMPEL PÅ DIGITALISERING AV VAREHANDELEN: Hos Amazon Go i Seattle finnes det ingen kasser. Alt du tar med deg blir automatisk registrert på handlekontoen din. (Foto: iStock)

Vi ønsker å etablere et senter for digital varehandel i Sørøst-Norge, med et langsiktig mål om at det skal utgjøre tyngdepunktet for varehandelsinnovasjon i Norge. Prosjektet Vivant Digital skal bygge fundamentet som trengs for et slikt senter.


Gjennom vårt tidligere prosjekt Vivant Vestfold fant vi at varehandelens strukturendringer nå i økende grad påvirkes av digitalisering. Retningen i denne digitaliseringen drives av globale plattformaktører som for eksempel Amazon, Alibaba og Google.

Utfordringer for dagens varehandel

Når disse etablerer seg i det norske markedet, vil de utfordre varehandelssystemets eksistens og organisering. I tillegg gjør de digitale plattformene at forbrukere endrer atferd hurtigere og stadig mer koordinert.

Antakeligvis vil de globale plattformaktørene øke konkurransen, både blant eksisterende netthandelsvirksomheter og i fysisk varehandel. Vi tror at selv store og kompetente netthandelsaktører som Komplett vil bli ytterligere utfordret, til tross for store investeringer i teknologi og systemutvikling.

Digitalisering legger også press på fysisk handel i sentrum, kjøpesentre, storhandelsområder, m.m. Disse står i fare for å miste eksistensgrunnlaget sitt og må søke nye utgangspunkt for stedsidentitet og verdiskapning.

Digitalisering skaper muligheter

Heldigvis åpner inntredenen av globale plattformaktører også for muligheter. Den kan gi små og mellomstore virksomheter enkel adgang til markedsplasser og globale markeder, og vi kan forvente en generell vekst i netthandelen. Med Sandefjord som utgangspunkt, åpnes det for tettere samarbeid i regionens netthandelsmiljø. 

Hva skal prosjektet Vivant Digital bidra til?

Prosjektet har tre delmål for forskningsaktivitetene:

 • Etablering av et ledende kunnskapsmiljø som utvikler og systematiserer innsikt om de globale plattformaktørenes betydning for nasjonal, regional og lokal varehandel, både på nett og i fysiske markeder.
   
 • Utvikling av kunnskapsgrunnlaget for å realisere en regional næringsklynge for netthandel i Sørøst-Norge.
   
 • Basert på kunnskapen utviklet gjennom delmål 1 og 2 skal regional og lokal varehandel (nettbasert og fysisk) støttes i deres digitale transformasjon, gjennom eksperimentering i egen virksomhet, digital forretningsmodellutvikling og ved tilbud om videreutdanning, i form av en digitaliseringsskole. 

Prosjektorganisering

USN Handelshøyskolen er den viktigste forskningspartneren i prosjektet. Med sin tilstedeværelse ved campus Vestfold kan USN Handelshøyskolen dekke hele Sørøst-regionen i de empiriske studiene.

Nasjonal forskningsforankring sikres gjennom samarbeid med NHH Norges Handelshøyskole, som også har forgreininger til nasjonale og internasjonalt ledende tjenesteforskningsmiljøer.

I nordisk perspektiv står svensk varehandel i en særstilling (f.eks. H&M, Ikea), og derfor samarbeider vi med det ledende svenske tjenesteforskningsmiljøet i Sverige: Centrum för tjensteforskning ved Karlstads Universitet.

Samarbeidet med disse forskningsinstitusjonene sikrer kunnskapsdeling og støtte til bedre forskningsbeslutninger i USNs forskergruppe.


 

 

Vivant Digital-prosjektet

«Digital innovasjon i varehandelssystemet»

 

Kontakt: Prosjektleder, professor Per Egil Pedersen 
 

Støtte:
Regionale forskningsfond Oslofjordfondet har bevilget 11,5millioner NOK for prosjektperioden 2020-2023.
 

Samarbeidsprosjekt:

Sandefjord kommune er prosjekteier for Vivant Digital. I tillegg involverer prosjektet 19 partnere.

Kommuner:

 • Sandefjord kommune (eier)
 • Larvik kommune
 • Tønsberg kommune
 • Horten kommune

Kunnskapsinstitusjoner:

 • USN Handelshøyskolen
 • NHH Norges Handelshøyskole
 • Universitetet i Karlstad

Næringsorganisasjoner:

 • Næringsforeningene og/eller sentrumsforeningene i Sfj, Larvik, Tønsberg, Horten, Holmestrand og Porsgrunn
   
 • Virke og LO/Handel og Kontor sentralt

Bedrifter:

 • Komplett
 • Jernia
 • Gurusoft
 • R&S (Rått&Sanselig)
 • Digital Norway
 • Andre rekrutteres fra næringsorganisasjonene og de 60 som var med i Vivant-prosjektet
   

Forskerne i prosjektet:

Professor Per Egil Pedersen (USN)

Førsteamanuensis Birgit Andrine Apenes Solem (USN)

Førsteamanuensis Are Branstad (USN)

Stipendiat Richard Reinsberg (USN)

Førsteamanuensis Tove Bøe (USN)

Dosent Jan Ivar Fredriksen (USN)

Professor Marit Gundersen Engeset (USN)