Samarbeidspartnere og nettverk

Vi har partnere blant både private og offentlige aktører og samarbeider med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.


Av industripartnere kan vi nevne Kongsberg Gruppen, Yara Technology center, Applied Autonomy AS, Herøya industripark AS, Vesar og «Den magiske fabrikken», samt industrielle klynger som Electronic Coast/NCE-NMT.

Av offentlige aktører kan vi nevne NAV, fylkeskommuner, kommuner, næringsforeninger og handelsforeninger, hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor.

Andre samarbeidsaktører er Komplett, Telia, Digital Norway, Telenor, Posten, Norgesgruppen, Museer, etc.  

Våre forskergruppemedlemmer har pågående forskningssamarbeid nasjonalt, som med NHH  (The Digital Transformation Hub), NTNU, UiA, AHO, UIT, Høyskolen Kristiania, Oslo Met, Sintef, m.m.

Av internasjonale samarbeidsuniversiteter kan vi nevne Karlstads Universitet (Centrum för Tjänsteforskning), Luleå Tekniska Universitet (Forskningsgruppen i entreprenörskap og innovation), Hanken, Roskilde Universitet, Copenhagen Business School, University of Strathclyde, Loughborough University, & University of Reading.