Studier og kurs innen sikkerhet, kriser og beredskap

Vil du lære mer om sikkerhet, kriser, beredskap og ledelse innen disse områdene? Vitenskapelig ansatte ved senteret formidler sin forskning, erfaring og kunnskap.


Vi kan alltid bli bedre på beredskap. Bedre til å forebygge hendelser, bedre til å samvirke med andre etater når en akutt krise skal håndteres, og bedre til å takle uforutsette hendelser.

For å bli bedre trenger vi kunnskap.

USN tilbyr studiepoengsgivende studier på bachelornivå. Vi tilbyr også tilrettelagte kurs og studier til din virksomhet.

  • Ønsker du å være med på å styrke beredskapen lokalt eller nasjonalt?
  • Jobber du i en blålys-etat?
  • Jobber du i en virksomhet, med festivaler/større arrangementer eller med frivillig arbeid?
  • Ønsker du å møte eventuelle hendelser med en godt forberedt virksomhet?

Fagtilbud på bachelornivå

 

 

Masterprogram under utvikling

Vi arbeider med å utvikle et masterprogram innenfor sikkerhet og beredskap. 

Sentralt i studiet er medvirkning og erfaringsdeling fra alle beredskapsetater og flere frivillige organisasjoner. Faglig fokus for både undervisning og masteroppgaver er samvirke, læring og det uforutsette.

Tilrettelagte kurs og studier

Ta kontakt for informasjon og pris på tilrettelagte kurs og studier.