Om Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse

Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse retter seg mot flere sektorer, og representerer ulike fagområder fra Universitet i Sørøst-Norge.

Vi skal bidra til å utvikle økt kunnskap om sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser i samfunnet. Da er vi også med på å legge grunnlaget for innovasjon og økt verdiskaping i næringslivet.

Universitetets kompetanse innen beredskapsledelse, teknologi og maritim sikkerhet, helseberedskap, pedagogikk, IT-sikkerhet og samvirke mellom nød- og beredskapsaktører er fokusområder i senterets faglige portefølje.

VIDEO: Bli kjent med noen av de sentrale forskerne ved senteret, og lær av deres samtale om samvirke og samvirkelæring.