OCULOSPECTRO

Illustrasjon av Raman spektroskopi som benytter monokromatisk laser
Illustrasjon av Raman spektroskopi som benytter monokromatisk laser.

Et innovasjonsprosjekt for proteinanalyser av kammervannet i øyet ved hjelp av tilpasset Raman spektroskopi.


Sammensettingen og konsentrasjonen av proteiner i kammervannet reflekterer blodets sammensetting, og gir i tillegg en indikasjon på funkjsonsnivået til blod-kammervannsbarrieren i øyet. Øyets tilgjengelighet gjør kammervannet til et optimalt medium for diagnostikk fordi proteinsammensettingen i kammervannet vil kunne påvirkes av både systemiske sykdommer og øyesykdommer.

I prosjektet blir vibrasjonsspekteret til proteinmolekylene i kammervannet målt ved hjelp av tilpasset Raman spektroskopi som benytter monokromatisk laser. En veldig liten del av det reflektert lyset får en endret bølgelengde, noe som gjør det mulig å identifisere typen av protein.  Målemetodens sensitivitet og optiske parameterer tilpasses for å oppnå målinger fra de lave proteinkonsentrasjonene i øyets fremre kammer (patenteringsprosess).

Prosjektdeltakere

  • Prosjektleder: Per Lundmark
  • Seniorforskere: Jan Richard Bruenech
  • Yngre forskere: Issah Imoro
  • Samarbeidspartnere: Jon Tschudi (SINTEF), Martin Larsen Medical AS (innovatør)