SNOW-studien

Fargesynstest
Testing ved senter for optikk, syn og øyehelse

En longitudinell studie om utvikling av brytningsfeil, synsfunksjon og motoriske ferdigheter, og hvilken interaksjon disse har med helse og læring (barn 7–15 år).


The Southeast Norway Vision and Visuomotor Study (SNOW)

SNOW-studien er en delstudie i forskningsprogrammet Øyet og syn ved Nasjonalt senter for optikk syn og øyehelse. Studien har fokus på barns utvikling av brytningsfeil, synsfunksjon og motoriske ferdigheter, og hvilken interaksjon disse har med helse og læring i grunnskolen i Sørøst-Norge.

Prosjektleder

Seniorforskere

Yngre forskere

Samarbeidspartnere

  • Mark Mon-Williams, University of Leeds, UK
  • Kenneth Knoblauch, INSERM Lyon, France
  • Steffen Ruud, Kongsberg kommune
  • Tony Burner, USN
  • Dina Dalaaker, Senter for IKT i utdanningen
  • Ove Edvard Hatlevik, Senter for IKT i utdanningen