Kompetanse innen Rehabilitering, Syn og Slag i spesialist og kommunehelsetjenesten (KROSS og Et slag for syn)

Hovedmålet er å fremme rehabilitering, helse og livskvalitet til personer med synsforstyrrelser etter hjerneslag ved tverrfaglig kunnskapsutvikling, kompetanseheving og samarbeid.

I doktorgradsprosjektet «Et slag for syn» er formålet er å øke kunnskapen og kompetansen om synstap etter hjerneslag hos tverrfaglig helsepersonell ved å implementere opplæringsprogrammet og kartleggingsverktøyet «KROSS» i Kongsberg kommune. Det er et mål å etablere systematiske rutiner ved Koordinerende enhet og tverrfaglig samhandling knyttet til synsrehabilitering for å tilby et kommunalt tilpasset rehabiliteringstilbud med større fremgang, økt mestring og selvstendighet etter hjerneslag.

Et slag for syn bygger på erfaringer og kompetanse prosjektgruppen har tilegnet seg ved utvikling av opplæringsprogrammet KROSS i spesialisthelsetjenesten sammen med Drammen og Kongsberg sykehus.

Kronikk

Les også kronikken "Slagrammede må få utredet synet" på forskning.no.

Prosjektleder

Forskere

Finansiering

  • ExtraStiftelsen
  • Norges Blindeforbund
  • Fylkesmannen Buskerud
  • Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere

  • Kongsberg kommune
  • Norges Blindeforbund
  • LHL Hjerneslag
  • Norsk Forening for Slagrammede
  • Drammen sykehus
  • Kongsberg sykehus