Vær synlig i mørket

Mann langs en mørk vei med og uten refleks. fotoillustrasjon.

Har du noen gang opplevd å nesten kjøre ned et menneske fordi du så vedkommende altfor sent?


Da er du trolig ikke den eneste.

Når vi er ute og går i mørket, tror vi at vi blir sett. Som fotgjengere ser vi ganske godt i mørket fordi øynene våre har tilpasset seg et lavt lysnivå. De fleste fotgjengere overestimerer faktisk hvor synlige de er for andre trafikanter i mørket. Mange bilister er heller ikke klar over begrensningen synet har når det blir mørkt.

Mennesker har to typer sanseceller på netthinnen, staver og tapper.

Evnen tappene har til å formidle detaljer og farger blir dårligere når det blir mørkere.

Når man kjører bil i mørket bruker vi i tillegg stavene. De er gode til å oppfatte bevegelse og til å oppfatte lys i mørket, men bruker flere minutter for å tilvenne seg. Lys fra for eksempel møtende biler reduserer mørkesynet og dermed muligheten for å oppdage fotgjengere uten refleks. Når du oppdager en fotgjenger i mørket kan avstanden til vedkommende være 3 ganger kortere enn du trenger for å stoppe bilen, selv i lav hastighet.

Mørkesynet blir også dårligere med alderen. Allerede i 40-åra kan det ta dobbelt så lang tid å få øye på en fotgjenger i mørket som da du var 20 år.

I følge statistikk fra Statens vegvesen, skjer flere enn 40% av alle fotgjengerulykker i mørket. Bruker du refleks reduserer du risikoen for å bli påkjørt med 85%.

Det har også mye å si hvor du plasserer refleksen.

Forskning på trafikk og syn viser at bilførere oppfatter en fotgjenger i veikanten mye raskere hvis refleksene er i bevegelse. Derfor er det lurt å plassere refleksene på deler av kroppen som beveger seg, det vil si knær, ankler, albuer og håndledd, før du skal ut å sykle eller gå i trafikken.

Du blir sett tidligere og gir sjåføren bedre tid til å bremse ned og passere på en trygg måte.

Vi har alle et ansvar for å gjøre oss mest mulig synlig i trafikken!

Skrevet av: Hilde Røgeberg Pedersen