Internasjonal profesjonsutvikling

Vi arbeider også med kompetanse- og kapasitetsbygging innen optometrisk utdanning i mange andre land, som et ledd i å bidra til bedre øyehelse og å forebygge blindhet globalt.


Optometry Curriculum for Lifelong Learning through Erasmus OCULUS

To optikerutdanninger i India, en i Israel og flere i Europa skal jobbe i sammen i prosjektet, som har som mål å få utdanningene i sør opp på europeisk nivå. Forskningen støttes med midler fra Erasmus+.

Enhancing primary eye health care in Moldova

EYE-FX (Eye Education Foreign Exchange)