Ønsker du å finne ut av om du har normalt eller svekket fargesyn? Vet du at du er fargesvak eller fargeblind og ønsker å finne ut av hvilke type fargesyn du har?


En fargesynssvakhet innebærer at en forveksler farger som andre med normalt fargesyn greier å se forskjell på. Graden av fargesynssvakhet varierer. Total fargeblindhet er sjelden og medfører også nedsatt syn.

Å være fargesynssvak kan i noen tilfeller være av betydning ved yrkesvalg og i hverdagslivet. Det er viktig for den som er fargesvak å vite om det, og det er viktig at skolen og læreren blir informert derom et barn har fargesynssvakhet. Vi anbefaler at barn i skolealder blir testet så tidlig som mulig.

Vi undersøker fargesynet grundig med flere tester slik at vi kan stille en diagnose når det gjelder type og grad. Det tar mellom én og to timer å utføre testene.

Faglige henvendelser

Timebestilling

synsklinikken@usn.no

Tlf. 31 00 81 00

Priser

  • Konsultasjon for barn under 16 år: kr. 890,-
  • Konsultasjon for personer som er 16 år og eldre: kr. 1250,-
  • Yrkesveiledning inkludert testing med Lanternetest (for personer som er 16 år og eldre): Kr. 1850,-
  • Utprøving av fargede filtre som kan være til hjelp for å løse spesielle oppgaver (for personer som er 16 år og eldre): Kr. 1250,- (pris for linser/filtre kommer i tillegg og vil variere avhengig av typen linser/glass)