Har du behov for å få undersøkt synet ditt? Vi gjennomfører rutineundersøkelser for å vurdere ditt syn, øyehelse og om du har behov for briller og/eller kontaktlinser.


Synsklinikken er en meget godt utrustet og moderne undervisningsklinikk. En synsundersøkelse vil kunne ta opp til et par timer og de fleste forhold ved synet vil bli grundig undersøkt. Ved behov for supplerende undersøkelser og bruk av spesiell instrumentering vil en oppfølgingsavtale bli satt opp.

En synsundersøkelse på undervisningsklinikken inkluderer en grundig undersøkelse av syn og øyne med en vurdering opp mot syns- og øyesymptomer. Undersøkelsen foretas av en eller to studenter under veiledning av en autorisert optiker. Alle veiledere er autoriserte optikere som i tillegg har mastergrad og/eller doktorgrad. De fleste har lang klinisk erfaring, og alle har spesialistgodkjenning for tilpassing av kontaktlinser og rekvireringsrett for bruk av diagnostiske øyedråper. Det er også mulig å få en synsundersøkelse av en av optikerne utenom undervisningsklinikken.  

Timebestilling

synsklinikken@usn.no

Tlf. 31 00 81 00

Priser

Synsundersøkelser utført av optikerstudent under veiledning:

  • Full synsundersøkelse: kr. 300,-
  • Synsundersøkelse (studenter/pensjonister/trygdede): kr. 200,-
  • Barn (under 18 år): Gratis
  • Nytilpassing og retilpassing av kontaktlinser: kr. 500,-
  • Nytilpassing og retilpassing av kontaktlinser (studenter/pensjonister/trygdede): kr.400,-                                                           
  • Etterkontroll av kontaktlinser: kr. 200,-
  • Etterkontroll av kontaktlinser (studenter/pensjonister/trygdede): kr. 100,-

Synsundersøkelser utført av autorisert optiker:

  • Synsundersøkelse: kr. 890,-
  • Nytilpassing og retilpassing av kontaktlinser: kr. 1250,-
  • Etterkontroll av kontaktlinser: kr. 500,-