Synsergonomi

Jobber du mye foran dataskjerm eller har du arbeid der du må fokusere på små detaljer over tid? Har du slitne øyne eller problemer med synet?


Vi tilbyr synsundersøkelse for å kartlegge om du trenger spesielle briller tilpasset arbeidssituasjonen din.

Arbeidstilsynets «Veiledning om Arbeid ved dataskjerm» gir råd om hvordan en optimalt utformet dataarbeidsplass bør være utformet. Få gjerne noen kollegaer til å ta bilder av deg på arbeidsplassen og ta også med ferdig utfylt skjema fra Norges Optikerforbund om «Arbeidsplassbrille informasjon». Dette er informasjon vi trenger for å gi deg best mulig hjelp.

I tillegg kan vi utføre synsergonomisk kartlegging av arbeidsplassen din for å vurdere belysning, blending og ergonomisk utforming av arbeidsplassen. Dette kan involvere både optiker og fysioterapeut.

Faglige henvendelser

Timebestilling

synsklinikken@usn.no

Tlf. 31 00 81 00

Priser

  • Konsultasjon ved synsklinikken: Kr. 1250,-
  • Konsultasjon på arbeidsplassen: Kr. 1250,-