Våre samarbeidspartnere

Disse inngår i arbeidet med kunnskapsutvikling og innovasjon ved senteret:

 • Vestre Viken HF; Drammen kommune og Kongsberg kommune
 • Statped Huseby kompetansesenter for synshemmede og blinde Oslo
 • Nedre Gaussen kompetansesenter for hørselshemmede, Holmestrand
 • NAV Hjelpemiddelsentraler
 • Kennedy Centeret Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering, Glostrup, Danmark
 • IBOS-Danmarks Nationale Kompetence- og Rahabiliteinsscenter, Hellerup, Danmark
 • Universitetet for miljø og biovitenskap, Institutt for matematikk og teknologi på Ås
 • Københavns Universitetet, Institut for Neuro- og Sansefag, København, Danmark
 • Göteborgs Universitetet; Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborg, Sverige
 • Glasgow Caledonia University, School of Health and Life Sciences, Vision Sciences, Glasgow, Scotland
 • Unviersity of Reading, Department of Psychology, Reading, England
 • University of Manchester, School of Electrical & Electronic Engineering, Manchester, England
 • University of Washington, Department of Ophthalmology, The Neitz Laboratory, Seattle, Washington, USA
 • The Medical College of Wisconsin, Milwaukee, USA
 • Schepens Eye Research Institute and Department of Ophthalmology, Harvard Medical School, Boston, USA