Digital Design og Autonomi

Det moderne samfunnet har et økende fokus på det digital, eks det digitale skiftet. Dette gjelder ikke minst innen fremtidens prosjekteringsprosesser innen eks engineering. Med digital design ønsker denne forskningsgruppen å rette fokus på hvordan dataverktøy kan benyttes i ett tverrfaglig miljø for å realisere digitale modeller av produkter (kombinasjonen av mekanikk, elektronikk/elektro og programvare/funksjonalitet) og bygg (struktur, elektro/IKT, VVS og prosess). Den digitale modellen er i denne sammenheng en informasjonsbærer i den tverrfaglige prosjekteringsprosessen der forskjellige fagdisipliner beriker modellen med sine delsystemer.


Digital design vil gjøre prosjekteringsprosessen mer visuell når 3D modeller av delsystemene settes sammen. Automatiske analyser av den digitale modellen kan da gjøres både i prosjekterings-, bygging og driftsfasen fordi modellen inneholder materialegenskaper og ytelse for tekniske installasjoner som kjølesystem, varmesystem, kraftforsyning, funksjonskrav m. m. Tverrfaglig prosjektorganisering og iterativ modellutvikling kan også gi mulighet for å benytte nye kreative arbeidsprosesser.

Pågående prosjekter

  • Autonome nullutslippsfartøy gjennom utviklingen av seilbåten ”Autonomus”. Gjennom dette prosjektet testes og utvikles flere problemstillinger rundt autonome fartøyer, som f.eks path-finding and situation awareness.
  • World Robotic Sailing Championship (WRSC)
  • International Robotic Sailing Conference (IRSC)