Digital Design og Autonomi

Seilbåten Autonomus. Bilde.
Autonomus – HSNs autonome Seilbåt.

Det moderne samfunnet har et økende fokus på det digitale, eksempelvis "det digitale skiftet". Dette gjelder ikke minst innen fremtidens prosjekteringsprosesser innen "engineering".


Hva forsker vi på?

Med digital design ønsker denne forskningsgruppen å rette fokus på hvordan dataverktøy kan benyttes i ett tverrfaglig miljø for å realisere digitale modeller av produkter (kombinasjonen av mekanikk, elektronikk/elektro og programvare/funksjonalitet) og bygg (struktur, elektro/IKT, VVS og prosess). Den digitale modellen er i denne sammenheng en informasjonsbærer i den tverrfaglige prosjekteringsprosessen der forskjellige fagdisipliner beriker modellen med sine delsystemer.

Digital design vil gjøre prosjekteringsprosessen mer visuell når 3D modeller av delsystemene settes sammen. Automatiske analyser av den digitale modellen kan da gjøres både i prosjekterings-, bygging og driftsfasen fordi modellen inneholder materialegenskaper og ytelse for tekniske installasjoner som kjølesystem, varmesystem, kraftforsyning, funksjonskrav m.m. Tverrfaglig prosjektorganisering og iterativ modellutvikling kan også gi mulighet for å benytte nye kreative arbeidsprosesser.

Prosjekter