Digital Design og Autonomi

Seilbåten Autonomus. Bilde.
Autonomus – Vår autonome Seilbåt.

Forskningsgruppen Digital Design og Autonomi (DDA) har som formål å rette fokus på utviklings- og forskningsarbeid knyttet til digitale arbeidsprosesser innen design engineering. I tillegg søker gruppen å ta en ledende rolle innen utviklingen og forskningen som foregår på maritime autonome applikasjoner.


Hva forsker vi på?

Designprosessen spiller en stadig viktigere rolle i utviklingen av nye innovative tekniske systemer. De digitale verktøyene ulike profesjoner har til rådighet er avgjørende brikker innen design og engineering, men ofte utnyttes ikke potensialet de digitale modellene kan ha som informasjonsbærere i en tverrfaglig utviklings- og prosjekteringsprosess. Fokus på digital design kan her legge til rette for at design, utvikling og prosjektering av avanserte og omfattende systemer kan fungere bedre i en tverrfaglig utviklingsprosess der visuelle 3D-modeller av delsystemer settes sammen til en helhet. Tverrfaglig prosjektorganisering og iterativ modellutvikling kan også gi mulighet for å benytte nye kreative arbeidsprosesser.

Autonome maritime fartøyer er et godt eksempel på slike avanserte systemer. Fagmiljøet ved forskningsgruppen DDA har i flere år vært involvert i utvikling og forskning av denne type fartøyer i ulike prosjekter knyttet til USN’s egen autonome seilbåt, og til utviklingen av Yara Birkeland.

Forsknings- og utviklingsprosjekter

  • AUTOSTRIP - Autonomous Systems within Transport and Industrial Processes. Er med i utviklingen av Testarena Horten for prøving og uttesting av autonome farkoster.
  • Utvikling av kvalifikasjonsrammeverk for shore Control Center Operatører i samarbeid med Wilhelmsen Ship Management og DNV-GL (MARKOM 2020).
  • Autonome nullutslippsfartøy – Gjennom utviklingen av seilbåten ”Autonomus” utvikles og testes ulike problemstillinger rundt autonome fartøyer, som f.eks path-finding og situation awareness.
  • World Robotic Sailing Championship (WRSC)
  • International Robotic Sailing Conference (IRSC)