Vis studievalg

Norwegian Institute of Systems Engineering

Instituttets viktigste oppgave er å utdanne høyt kvalifiserte masterstudenter i Systems Engineering, med relevant kunnskap norsk industri etterspør.

Masterprogrammet i Systems Engineering ble etablert i 2006 i samarbeid med høyskolen, industrien på Kongsberg og Stevens Institute of Technology (SIT) i Hoboken, New Jersey. Faglig bistand og undervisningsressurser ble hentet inn fra School of Systems & Enterprises (SSE) ved SIT. Fra 2009 fikk høyskolen egen akkreditering, og kunne da tilby studentene en norsk mastergrad i Systems Engineering. Samarbeidet med Stevens har styrket masterprogrammet, og studentene tilbringer ett semester ved SIT i studieløpet.

NISE fokuserer videre på å styrke det faglige fellesskapet mellom forskningsinstitusjoner og teknologibedriftene i NCE SE: Gjennom samarbeid med internasjonalt ledende forsknings- og utviklingsmiljøer (FoU) vil NISE tilby bedriftene spisskompetanse innen Systems Engineering knyttet til viktige teknologidisipliner som blant annet materialer, mekatronikk og requirements management.

Kontaktpersoner:

Leif Næss

Leder ved NISE
leif.nass@hbv.no
917 28 831

Silja Sverreson Gulbrandsen

Administrasjonsleder ved NISE
silja.gulbrandsen.sverreson@hbv.no
932 54 077 / 32 86 97 96

Ansatte ved NISE (.pdf)