Vis studievalg

Telemark Modeling and Control Center (TMCC)

TMCC forsker på generiske metoder innen måleteknikk, industriell IT, modellutvikling med hovedvekt på dynamiske modeller, og modellbasert analyse og syntese.


Analyse og syntese omfatter bl.a. beregningsverktøy og simulering, optimering, design av reguleringssystemer, overvåking og feildeteksjon. Sentralt i TMCC ligger ideen om overførbarhet av metoder og verktøy mellom ulike anvendelsesområder.

TMCC vil samarbeide med andre FoU-grupper ved Høgskolen i Sørøst-Norge mht. anvendelser; det er mulig å delta aktivt i TMCC, og samtidig være engasjert aktivt i andre FoU-grupper ved HSN. TMCC engasjere seg i egne anvendelser som ikke har naturlig tilhørighet innen andre FoU-grupper ved HiT. TMCC vil samarbeide på anvendelser med eksterne partnere.

Viktige aktiviteter omfatter TMCC-forum, årlig TMCC-workshop, økning av publisering, og etablering av FoU-prosjekter.

Forskningsdisipliner

Sentrale fagområder for TMCC er innen:

 • Sensorteknologi og industriell IT
 • Utvikling av (dynamiske) modeller: eksperimentdesign, empiriske modeller/regresjonsmodeller, mekanistiske modeller. Modeller vil være både for off-line anvendelser (design), og ikke minst for on-line anvendelser
 • Verktøy for simulering og analyse.
 • Optimaliseringsmetoder.
 • Design av reguleringssystemer.
 • Design av estimerings- og overvåkingssystemer.
 • Feilanalyse.

Samarbeidspartnere og nettverk

Viktige samarbeidspartnere/nettverk er:

 • UiA, Grimstad: prediksjon innen sol-energi
 • NTNU, Trondheim: reguleringsteknikk
 • UPC, Barcelona: optimering, reguleringsteknikk
 • NTUU «KPI», Kiev: energi i bygninger, smartgrid
 • Glencore Nikkelverk AS, Kristiansand: prosessregulering
 • Kelda Drilling Controls AS, Porsgrunn: offshore anvendelser av modellering for reguleringsformål
 • Statoil Forskningssenter, Porsgrunn: offshore anvendelser av modellering og regulering
 • Skagerak Kraft AS, Porsgrunn: anvendelser av modellering, regulering og optimering innen vannkraftproduksjon
 • Statkraft, Oslo: anvendelser av modellering, regulering og optimering innen vannkraftproduksjon
 • Norsk vannkraftsenter, Trondheim: anvendelser av modellering, regulering og optimering innen vannkraftproduksjon
 • Folkehelseinstituttet, Oslo: systems biology, PBPK

Pågående forskningsprosjekter

Eksempler på pågående FoU-prosjekter:

 • Energibruk i bygninger
 • Måleprinsipper for offshore aktiviteter
 • Flomhåndtering