Lørdagsuniversitetet Lier: Flerkulturelle og flerspråklige elever

Læreplanene vektlegger mangfold og at elevenes forkunnskaper, både kulturelle og språklige, skal brukes i undervisninga. Hvorfor er dette viktig og hvordan kan det gjøres? Populærvitenskapelig foredrag.


27 Feb

Praktisk informasjon

  • Dato: 27. februar 2021
  • Tid: kl. 12.00 - 13.00
  • Sted: Lier bibliotek

Tony Burner arbeider som professor ved USN, og har studert Tony Burner - fotoengelsk, norsk som andrespråk, historie, didaktikk og veiledningspedagogikk.

Han har tidligere jobbet som lærer i ungdomsskole og videregående skole.