Lørdagsuniversitetet Lier: Høyrepopulismens fremvekst i Europa

Med førsteamanuensis Jan Erik Grindheim. Grindheim har hovedfag og doktorgrad i sammenlignende politikk, og er en erfaren samfunnsdebattant som har vært mye i radio og TV.


10 Oct

Praktisk informasjon

  • Dato: 10. oktober 2020
  • Tid: kl. 12.00 - 13.00
  • Sted: Lier bibliotek

Jan Erik Grindheim har nettopp publisert en internasjonal forskningsartikkel hvor han viser at høyrepopulistiske partier har gjort det svært godt i de aller mest utvikledJan Erik Grindheim - fotoe, rikeste og likeste landene i Europa de siste årene, det vil si de nordiske landene samt Italia, Nederland, Tyskland og Østerrike.

Det samme har også skjedd i flere land i Sentral- og Øst-Europa, men her kan en slik utvikling kanskje lettere forstås enn i land som har lange tradisjoner for et velfungerende partidemokrati (her unntas Italia, selv om dette er et meget velutviklet land kulturelt og økonomisk).

Hvorfor er det slik?