Lørdagsuniversitetet Notodden: Metaforer i fag, kultur og politikk

Metaforene styrer hvordan vi oppfatter og vurderer et fenomen. Professor Norunn Askeland ved USN og førsteamanuensis emerita Magdalena Agdestein ved UiT er forfattere av boken "Metaforer - hva, hvor og hvorfor?" Populærvitenskapelig foredrag.


31 Oct

Praktisk informasjon

Døden er en reise, sier vi, men hva slags? Hva betyr kirurgisk bombing? Er eldrebølgen en dekkende metafor?Metaforer - bokomslag

Hva røper metaforer vi bruker om klima om hvilket standpunkt vi har i klimasaken?

Hvilke metaforer brukes om kvinner i vestlig kultur sammenlignet med arabisk kultur?

Hvordan kan vi bruke metaforer for å få sagt det vi vil, og hvordan kan vi påvirke andre gjennom metaforer?

Slike spørsmål tas opp i foredraget til professor Norunn Askeland ved USN og førsteamanuensis emerita Magdalena Agdestein ved UiT, forfattere av boken "Metaforer - hva, hvor og hvorfor?"