Lørdagsuniversitetet Notodden: Vikingtidens sterke mytologiske kvinneskikkelser – fantes de i virkeligheten?

Førsteamanuensis Anne Irene RIsøy har doktograd fra UiO med en avhandling om "Sex, rett og reformasjon". I de siste årene har Risøy arbeidet mer og mer med vikingtiden. Populærvitenskapelig foredrag.


10 Apr

Praktisk informasjon

  • Dato: 10. april 2021
  • Tid: kl. 14.00 - 15.00
  • Sted: Notodden bibliotek

Den norrone mytologien som først og fremst finnes bevart i eddadiktene, skildrer kvinner som både er sterke, selvhevdende og til tider rett fremAnne Irene Risøy morderiske.

Hva kan andre kilder si?

Kan f.eks arkeologien, samt skriftlige kilder skrevet av utlendinger som kom i kontakt med nordboerne, støtte opp om et syn som går på at de mytologiske kvinneskikkelsene kan ha eksistert i vikingtiden?