Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: CO2-fangst i sementindustrien

Professor Lars-André Tokheim forsker på reduksjon av CO2-utslipp fra sementindustrien. Populærvitenskapelig foredrag.


10 Apr

Praktisk informasjon

  • Dato: 10. april 2021
  • Tid: kl. 13.00 - 14.00
  • Sted: Porsgrunn bibliotek

- Folk som bor i tettbygde strøk i Norge, kan i stor grad reise kollektivt og derved kutte mye ned på bilbruken. Selv tar professor Lars-Andre Tokheim nå bussen til jobb for å redusere bilbruken. Foto

Norge er blant de fremste i verden når det gjelder forskning og satsing på CO2-fangst og -lagring, som en av flere metoder for å motvirke klimakrisen. 21. september 2020 meldte den norske regjeringen at den vil bevilge de nødvendige midler til realisering av CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik, samt skipstransport av CO2 til mellomlagring på Øygarden og injeksjon og permanent lagring av CO2 i Nordsjøen.

– Den norske sementprodusenten Norcem har arbeidet med forberedelser til CO2-fangst i mer enn 10 år og kommer til å bli verdens første sementfabrikk med fullskala fangst av CO2, sier Tokheim som er professor i prosessteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Han var prosess- og miljøsjef ved sementfabrikken i Brevik fram til 2006, og var sentral i den første studien som ble gjort på CO2-rensing i sementindustrien. Siden den gang har han som USN-forsker deltatt aktivt i Norcems arbeid med å videreutvikle fangstprosjektet.

Hvordan foregår CO2-fangst på en sementfabrikk? Hvorfor gjennomføres dette i akkurat den norske sementindustrien? Hva er mulige konsekvenser av fullskalafangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik?

Tokheim søker å besvare disse og mange flere spørsmål i dette aktuelle foredraget.