• Forskning»
  • Lørdagsuniversitetet»
  • Kalender»
  • Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Fish & chips og kald pils – Natureksporten fra Norge i det moderne gjennombruddet i Nord- og Vest-Europa ca. 1850 - 1914

Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Fish & chips og kald pils – Natureksporten fra Norge i det moderne gjennombruddet i Nord- og Vest-Europa ca. 1850 - 1914

På Østlandet var isskjæring og eksport av naturis en stor næring i siste halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Til lokalt bruk ble det skåret is for salg helt til 1960-årene. Hør professor Per G. Norseng fortelle. Populærvitenskapelig foredrag.


13 Mar

Praktisk informasjon

  • Dato: 13. mars 2021
  • Tid: kl. 13.00 - 14.00
  • Sted: Porsgrunn bibliotek

— Vi følger isen fra isdammene frem til slutt- brukerne for å vise hvilken betydning den hadde for omleggingen av nærings- middelindustri, logistikk, kosthold og drikkevaner- og hvordan den dermed bidro til fremveksten av moderne byliv og økende økonomisk integrasjon i vår del av verden, forteller Norseng.Per G. Norseng - foto

Han er forskningskoordinator for Stiftelsen Norsk Folkemuseum og professor i historie ved USN Handelshøyskolen.

Foredraget tar for seg organiseringen og betydningen av denne virksomheten lokalt. Vi følger også isen ut til sluttbrukerne i nære og fjerne utland, for å se hvilken betydning den hadde for omleggingen av næringsmiddelindustri, logistikk, kosthold og drikkevaner.

Ikke minst hvordan den bidro til fremveksten av moderne byliv og økende økonomisk integrasjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt i vår del av verden.