Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Fornybar energi og energiøkonomisering. Hva er best for meg, Grenland, Norge og verden?

Hva bør vi gjøre privat, nasjonalt eller globalt for å møte energiutfordringene i et grønt skifte? Vi skal selvfølgelig effektivisere energibruken og øke produksjonen og bruken av fornybar energi. Men det er mange spørsmål og dilemmaer. I foredraget stilles det mange spørsmål, og det gis noen svar. Lars Øi er sivilingeniør i kjemiteknikk med doktorgrad på CO2-fangst. Han underviser i prosessteknikk, kjemi, termodynamikk, gassrensing og energioptimalisering på USN. Populærvitenskapelig foredrag.


14 Mar

Praktisk informasjon

  • Dato: 14. mars 2020
  • Tid: kl. 13.00 - 14.00
  • Sted: Porsgrunn bibliotek