Lørdagsuniversitetet Ringerike: Demens i et folkehelseperspektiv

I forskningen sin har professor Aud Johannessen snakket med personer med demens, om deres opplevelser av hvordan det er å leve med en demenssykdom. Populærvitenskapelig foredrag.


27 Feb

Praktisk informasjon

  • Dato: 27. februar 2021
  • Tid: kl. 12.00 - 13.00
  • Sted: Webinar, Ringerike bibliotek (digitalt foredrag)
  • Dette foredraget holdes digitalt. Strømmelenke vil bli publisert nærmere arrangementets dato.

– Dette har helsepersonell vanligvis ikke pleid å gjøre, fordi man har lenge hatt en oppfattelse av at personer med demens ikke er i stand til å uttrykke seg om sin situasjon. Nå ser vi at denne oppfattelsen ikke nødvendigvis stemmer, sier Johannessen.

I 2017 mottok Aud Johannessen Leon Jarners forskningspris for sitt arbeid med prosjektet «Yngre med demens og deres familier».

– Gjennom prosjektet har vi utviklet mer kunnskap om hvordan yngre personer med demens og deres pårørende opplever situasjonen de står i, og hva de har behov for av helsetjenester og hva de mener om det som tilbys, forteller Johannessen i dette intervjuet.