Lørdagsuniversitetet Ringerike: Musikken og kunstens rolle i å skape mer inkluderende lokalsamfunn

Det er egentlig litt merkelig: Kunst og kultur skal være så bra verktøy for inkludering, men likevel er det langt færre barn og unge med opprinnelse utenfor Norge som benytter kulturskolen enn det norskfødte gjør. Hvorfor det? Populærvitenskapelig foredrag med førsteamanuensis Anders Rønningen.


20 Mar

Praktisk informasjon

  • Dato: 20. mars 2021
  • Tid: kl. 12.00 - 13.00
  • Sted: Ringerike bibliotek

Og hvordan kan man arbeide for at kunst og kultur i en kommune skaper gode oppvekstmuligheter for alle?

Foredraget tar utgangspunkt i et prosjekt som foredragsholder har vært engasjert i, der kulturskoler fra ti kommuner i Norge, Sverige og Danmark deltok.

«Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet» - KIL - hadde også med ca 20 forskere fra disse tre landene, og det har vært arbeidet på mange måter for å legge til rette for at det inkluderende potensialet som ligger i kunst- og kulturarbeid gjennom kulturskolen kan utløses.Anders Rønningen - foto

En antologi med innsikter fra prosjektet er under publisering, og foredragsholder har som redaktør for denne, og leder for forskergruppen et godt grunnlag for å dele erfaringer og kunnskap.

KIL-prosjektet munnet ut i at kommunene laget et felles nordisk KULTURSKOLEMANIFEST, der prinsipper og anbefalinger er gjort tydelige. Dette dokumentet er også sentralt i foredraget.

Anders Rønningen er frilans komponist og multimusiker, for tiden FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Han har også mange års erfaring fra Madagaskar, hvor han jobbet i lærerutdanning og med musikk.