Lørdagsuniversitetet Tønsberg: CO2-fangst som bidrag til å nå 2-graders eller 1,5-gradersmålet

Hva ble verdenslederne egentlig enige om i Paris, Katowice og Madrid? Hvordan skal Norge gjennomføre sin del av avtalen om nasjonale utslippsreduksjoner? CO2-fangst er ifølge FNs klimapanel og det internasjonale energibyrå nødvendig for å oppnå 2-gradersmålet (og spesielt 1,5-gradersmålet). Hvordan fungerer CO2-fangst og hvor mye vil det koste? Hva skjer i Norge? Det planlegges storskala CO2-fangst-anlegg på Klemetsrud i Oslo og ved Norcem i Brevik. Er dette klimaløsningen? Lars Øi er sivilingeniør i kjemiteknikk med doktorgrad på CO2-fangst. Han underviser i prosessteknikk, kjemi, termodynamikk, gassrensing og energioptimalisering på USN. Populærvitenskapelig foredrag.


08 Feb

Praktisk informasjon

  • Dato: 8. februar 2020
  • Tid: kl. 12.00 - 13.00
  • Sted: Tønsberg og Færder bibliotek