Lørdagsuniversitetet Tønsberg: Er demokratiet truet?

– En sentral lærdom fra det tjuende århundret er at demokrati ikke kan innføres en gang for alle. Statsviter Dag Einar Thorsen gir deg innsikt i demokratiets historie og tilstand i dag. Populærvitenskapelig foredrag.


14 Nov

Praktisk informasjon

Selv om institusjonene kan være sterke, så kan deDag Einar Thorsen - foto uthules langsomt, ved hjelp av det Stalin kalte «salamitaktikk», sier Thorsen.
 
Han mener demokratiet i stedet er noe som til stadighet må vedlikeholdes og opprettholdes og kjempes for.
 
–  Demokratiet må også være på vakt, være årvåkent og klar til kamp mot sine fiender. Som det heter i et fyndord feilaktig tilskrevet mange forskjellige slags berømtheter opp gjennom historien: «For at det onde skal seire, er det ofte bare nødvendig at gode mennesker gjør ingenting.»