Om EU-nettverk Sørøst-Norge og våre tjenester

Logo-EU-nettverk
Logo-EU-nettverk

EU-nettverk Sørøst-Norge, ledet av Universitetet i Sørøst-Norge, skal stimulere offentlig sektor, privat sektor og akademia til å hente midler fra EUs forskning- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Målsetningen til Horisont 2020 er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. For å oppnå dette har EU tildelt programmet 80 milliarder euro. Norske bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører kan delta i konkurransen om midlene på lik linje med andre europeiske land.


Overordnet mål for EU-nettverk Sørøst-Norge er økt EU-aktivitet og flere EU-prosjekter i regionen. Ved å samle aktører i Buskerud, Telemark og Vestfold kan vi bygge kompetanse og dele erfaringer i å etablere samarbeid med de beste europeiske aktørene innen forskning, utdanning, næringsliv og samfunnsutvikling.

EU-nettverket kan bidra med:

Finne riktig program og utlysning

Å finne frem i EUs finansieringsordninger kan være krevende, spesielt hvis man ikke kjenner ordningene og vet hvor man skal lete.

EU-nettverket har oversikt over alle aktuelle utlysninger og programmer. Vi bistår bedrifter, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner med å finne den rette utlysningen eller ordningen for dem.

Utlysningstekster inneholder ofte mye tettpakket informasjon og vi kan bidra med å trekke ut det som er viktig fra utlysningsteksten slik at man vet at man adresserer det EU er ute etter.

Vi kan også bistå med å informere om programmer og utlysninger innen andre virkemidler som er relatert til EU, som for eksempel Eurostars og EØS-midlene.

Identifisere regionale, nasjonale og internasjonale partnere

Flere søknadstyper krever at man samarbeider med partnere i andre land som deltar i EUs programmer. For å nå opp i konkurransen om finansiering, er det viktig at man samarbeider med de beste partnerne, og de som kan levere det som kreves inn i prosjektgjennomføringen.

EU-nettverket kan hjelpe deg med å finne de rette partnerne for ditt prosjekt. Vi kan se hvem som har fått tildelinger på samme utlysning, eller lignende prosjekter tidligere, se hvem som søker etter partnere til prosjekter eller hvilke som eventuelt forventes/kreves i utlysningsteksten.

Nettverket kan også informere om såkalte «Brokerage Events» som vil finne sted for den søknaden det gjelder. Dette er steder man kan treffe potensielle partnere for den søknaden man ønsker å sende. Vi kan også bidra i forberedelsesfasen til slike arrangementer, slik at aktører får mest mulig ut av deltakelsen.

Administrative oppgaver

For å kunne delta i EU-søknader, må man være registrert i EUs søknadsdatabase med et såkalt PIC-nummer. Vi kan hjelpe med veiledning på hvordan man registrerer seg og hva som må lastes opp av dokumentasjon i databasen.

Det er også viktig at man bruker de riktige og mest oppdaterte malene for søknadsskjema og vedlegg. Vi kan hjelpe med å finne de rette malene for din aktuelle søknad.

Vi kan også sjekke at formelle krav til en søknad er møtt før den sendes inn.

Gjennomlesning og bistand med søknad

EU-nettverket kan bidra med kritisk lesning av tekst og kommentarer på søknadstekst.

Det er lurt å ha første gjennomlesing i god tid før søknadsfristen, slik at man har tid til å gjøre nødvendige justeringer. Mottar vi teksten 3 til 5 uker før søknadsfrist kan vi tilby grundig gjennomlesning av hele søknaden og komme med forslag til forbedringer av tekst. Vi kan også tilby en andre gjennomlesning de siste par ukene før søknadsfrist hvor vi undersøker at søknaden møter de formelle kravene og adresserer de punktene i søknaden som har størst forbedringspotensial.

Vi kan også bidra med å finne relevante policyreferanser til søknaden, slik at man viser at man bidrar til å oppfylle EUs mål og ambisjoner.

For dem som søker til EU har også Forskningsrådet ulike støtteordninger til søknadsskriving og -utforming, midler til reise- og profileringsaktiviteter og annet. Nettverket kan også bistå bedrifter eller offentlige aktører med dette.