Om Horisont 2020

Horizon 2020 logo
Horizon 2020 logo

Horisont 2020 programområder

Horisont 2020 retter sin hovedinnsats på tre felter:

 1. Fremragende forskning – omfatter det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologier og infrastruktur
 2. Konkurransedyktig næringsliv – omfatter nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i små og mellomstore bedriftene.
 3. De 7 samfunnsutfordringer – omfatter forskning- og innovasjonsprosjekter knyttet til følgende sentrale utfordringer:
  • Helse og demografisk endring
  • Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi
  • Sikker, ren og effektiv energi
  • Smarte, grønne og integrerte transportløsninger
  • Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer
  • Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn
  • Sikre samfunn

I tillegg til disse tre pillarene kommer: Science with and for Society.

Fra 2021 kommer det et nytt program for forskning og innovasjon: Horisont Europa. Det vil komme mer informasjon om dette på nettsidene til nettverket når vi har mer informasjon.