Finansieringsmuligheter for næringslivet-EUs Green Deal

European Green Deal
European Green Deal

1 mrd Euro til klima- og miljøprosjekter innen næringsliv og forskning i 2020,samt øremerkede midler til bedrifter som kan bidra til grønn innovasjon.


Midler til grønn innovasjon og grønn omstilling

Som en følge av EUs "European Green Deal" blir det nå frigjort mye midler til grønn innovasjon og grønn omstilling.

EUs Acceleratorprogram støtter bedrifter med innovative produkter eller tjenester til å få produktet sitt til et europeisk og globalt marked og til å skalere opp bedriften sin. Fristen i mai er øremerket til bedrifter som kan bidra til grønn innovasjon.

I tillegg er det signaler om at det vil bli lyst ut inntil 1 milliard euro til samarbeidsprosjekter innen grønn omstilling.

Mange ulike sektorer kan falle inn under denne definisjonen, både på klima, miljø, energi, bygg, transport, sirkulær økonomi, kritiske råmaterialer, vannrensing, jordbruk m.m

Om arrangementet

Arrangementet er et samarbeid mellom EU-nettverk Sørøst-Norge, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. 

Målet er å informere bedrifter om de nye finansieringsmulighetene innen Horisont 2020 og Horisont Europa og mobilisere aktuelle bedrifter til å søke.

Arrangementet vil foregå som et webinar. Ta kontakt med eunettverk@usn.no for lenke til webinaret. Vi starter klokken 09.00.

Agenda er som følger:     
09.00-09.10 Velkommen og kort om oss    
09.10–09.25 Hva er European Green Deal og hvorfor er det viktig for din bedrift?    
09.25-09.40 Midler i maifristen for Accelerator til Grønn innovasjon (Horisont 2020)    
09.40-09.55 Store midler til samarbeidsprosjekter innen klima og miljø (Horisont 2020)  
09.55-10.05 Pause        
10.05-10.25 Grønne investeringer gjennom Green Innovation Fund, den Europeiske Investeringsbanken    
10.25-10.45 Klima og miljø viktig i det nye Horisont Europa-programmet fra 2021        
10.45–11.15 "Speed-dates" med EU-rådgivere og mingling     

Arrangementet er åpent for alle som er interessert, men passer spesielt for bedrifter med innovative, grønne løsninger.

Klima og miljø sentrale prioriteringer

Før nyttår lanserte den nye EU-kommisjonen "European Green Deal", hvor det ble staket ut en ambisiøs klima- og miljøpolitikk for EU. Man er innstilt på å bruke hele verktøykassa for å oppnå ambisjonene man har satt seg, både gjennom det nåværende og neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon (Horisont 2020 og Horisont Europa), ved nye lover og reguleringer, produktkrav etc, samt tollsatser og diplomati.

Dette skaper nye muligheter for bedrifter som jobber med klima-og miljøteknologi i vår region.

Les mer om European Green Deal her.

Logoer