God jul fra EU-nettverk-Sørøst-Norge

Christmas

EU-nettverk Sørøst-Norge vil ønske alle en god jul og et godt nytt år og takke for samarbeidet i 2020.

Selv om vi ikke fikk møtt bedrifter en til en så ofte som vi ønsket, ble 2020 et aktivt år. Nettverket avholdt en workshop innen jordhelse og mat i januar 2020, et webinar om Green Deal-utlysningen i mars 2020 og et regionalt EU-kick-off i desember 2020.

Det er sendt 10 søknader i ulike programmer der nettverket har vært involvert. 5 av disse er innvilget. Av de fem som ikke er innvilget har 3 søknader fått "Seal of Excellence", som EU utsteder til prosjekter som er gode og støtteverdige, men som ikke når opp i konkurransen.

I januar 2020 ble det også klart at Kongsberggruppens Autoshipprosjekt ble innvilget med ca 200 millioner kroner fra EU. En tidligere versjon av EU-nettverk har vært involvert i denne søknaden.

I første halvdel av 2021 vil nettverket ha litt lavere aktivitet enn vanlig. Årsaken er at det ikke foreligger noen friske midler fra 01.01.21.

Et helt nytt forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa er på trappene fra 2021, med nye muligheter for regionen vår. Så dersom du trenger bistand, så kontakt oss likevel gjerne.

God jul og godt nytt år!