Hva er nytt innen digitalisering, industri og romfart?

Industry

Et av seks tematiske samarbeidsområder i det nye Horisont Europa-programmet har fått tittelen "Digital, Industry and Space". Forarbeidene er nå publisert.


Hva står på agendaen for EUs neste forskningsprogram?

Forarbeidene til det nye Horisont Europa-programmet er nå offentliggjort. Dette dokumentet gir en pekepinn på hvilke typer utlysninger som kan komme i det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon.

Et av seks såkalte "clusters" (tematiske samarbeidsområder) i det nye programmet er "Digital, Industry and Space".

For vår region, som en industriregion, er det mye av interesse i det neste Horisont Europa-programmet. 

Klima er naturlig nok et viktig tema også dette feltet, gitt EUs klimaambisjoner. Hele 35% av budsjettet i Horisont Europa er øremerket prosjekter som adresserer klima. Det er også mye oppmerksomhet rundt bærekraft, miljø og sirkulære systemer, slik det er beskrevet i European Green Deal.

I EUs nye industristrategi er det stor fokus på å styrke konkurranseevnen til europeisk industri gjennom digitalisering av industrien, kutt av klimautslipp og introduksjon av sirkulære systemer i industrien.

"Clusteret" er delt inn i ti underpunkter som inneholder mer detaljert informasjon om hva som er potensielle temaer for utlysninger:

  • Manufacturing Technologies
  • Key Digital Technologies
  • Advanced Materials
  • Emerging Enabling Technologies
  • Artificial intelligence and robotics 
  • Next Generation Internet 
  • Advanced Computing and Big Data
  • A globally competitive space sector reinforcing EU autonomy
  • Circular Industries
  • Low-carbon and clean Industry

Eksempler på ting som er trukket frem er tilgang på kritiske råmaterialer, bruk av informasjonsteknologi i industri og produksjon, skape sirkulære prosesser i industrien, redusere bruk av råmaterialer, karbonfangst,-bruk og -lagring.

Dokumentet inneholder en oversikt over de viktigste utfordringene, en oversikt over EUs policyprioriteringer på området, den forventede effekten av forsknings- og innovasjonsaktivitetene og utkast til områder for forsknings- og innovasjonsutlysninger.

Til sammen gir det et godt overblikk over hva som kan være aktuelle områder for utlysninger i det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Det vil også finnes relevante utlysninger for industrien i andre "clusters".

Bruk oss

Vi i EU-nettverk Sørøst-Norge har dedikerte ressurser til å bistå bedrifter og offentlig sektor med søknader til EU, og kan bistå med informasjon om aktuelle programmer og utlysninger.

Vi bidrar med informasjon om hvilke utlysninger som kommer i det inneværende og kommende programmet.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker at vi skal holde dere oppdatert på det som skjer på områdene digitalisering, industri og romfart fremover.

Hva er Horisont Europa?

Horisont Europa er EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram, som etter planen starter opp i 2021. Horisont Europa erstatter det nåværende Horisont 2020-programmet og vil bli verdens største forsknings- og innovasjonsprogram.

Hva er EU-nettverk Sørøst-Norge

Vi er et regionalt EU-nettverk finansiert av Forskningsrådet, Vestfold-Telemark fylkeskommune og Viken fylkeskommune og mandatet vårt er å bistå bedrifter, offentlig sektor og akademia i å søke midler fra EU.